My Quote#28

posted on 16 Jun 2009 13:48 by gomora in Quote
"ทุกข์ถาวรคือความไม่รู้ ทุกข์ที่รู้ ไม่อยู่ถาวร"

Comment

Comment:

Tweet

ไม่ได้หมายถึง ความไม่รู้ ในวิชาการต่างๆทางโลกนะ :D อย่าเข้าใจผิด

#4 By gomora on 2009-06-17 02:19

sad smile

#3 By Shuu Exteen on 2009-06-16 21:59

จริงเรอะ!!
อย่างงี้ต้องพิสูจน์ :E

#2 By Detonator on 2009-06-16 16:50

big smile คมมาก

#1 By sherol on 2009-06-16 13:55