My Quote

posted on 10 Nov 2008 19:35 by gomora

ความคิด ที่เกิดขึ้นในบางวัน แล้วถูกใจ หรืออยากเอาไว้เตือนใจตัวเอง

 1. "สิ่งที่ใช้เงินซื้อได้ ไม่น่าเสียดายหรอก" 
 2. "ปาหินลงน้ำเท่าไหร่ น้ำก็ไม่ร้องว่าเจ็บหรอก" 
 3. "เสียงที่น่ากลัวที่สุด คือเสียงที่เราไม่ได้ยิน" 
 4. "เมื่อเราเป็นฝ่ายให้ เมื่อนั้นเราจะมี" 
 5. "ถ้าคุณเลือกจะฟังแต่สิ่งที่อยากได้ยิน ซักวันหูของคุณก็จะหนวก" 
 6. "ไม่มีคำว่าล้มเหลว... มีแต่คำว่าล้มเลิก" 
 7. "สิ่งเติมเต็ม นำมาซึ่งส่วนที่ขาดหาย....เสมอๆ" 
 8. "อย่ารอที่จะมีใครซักคน... แต่จงทำตัวให้เป็นคนๆนั้น" 
 9. "ไม่ถูกใจเรา มิใช่พวกเขาไม่เจริญ" 
 10. "ถ้าหากเราสบาย แปลว่าคนอื่นกำลังลำบาก" 
 11. "เราทุกคน ล้วนเคยเป็นเด็ก... และซักวัน... ทุกคนก็ต้องแก่..." 
 12. "เหนื่อย...ก็เพราะลูก มีกำลังใจ....ก็เพราะลูก" 
 13. "ชัยชนะ คืออะไร?" 
 14. "เราไม่ใช่คนดี และก็ไม่ใช่คนเลว ได้แต่หลงอยู่เรื่อยไป กับสิ่งที่ไม่แน่นอน" 
 15. "มีอะไรที่ไม่ใช่ตัวเรา แต่มันพยายามบอก ให้เราทำในสิ่งที่มันอยากทำ" 
 16. "อย่าทำให้พ่อแม่ ต้องเสียใจ..." 
 17. "คนที่ตายเพราะอารมณ์ชั่ววูบ คนล่าสุด ไม่ได้เป็น คนสุดท้าย...." 
 18. "หนึ่งช่วงชีวิต.... ไม่ได้สั้นพอ สำหรับการสร้างศัตรู....." 
 19. "ส่องกระจก มองแต่เงาของคนอื่น จนลืมเรา เงาเลือนเปื้อนผืนน้ำ" 
 20. "เพราะไม่ใช่คนดี จึงต้องศึกษา และปฎิบัติธรรม" 
 21. "Chill ได้... ไม่ต้องเมา..." 
 22. "ทำให้เขาดีใจไม่ได้ ก็อย่าทำให้เขาเสียใจก็พอ" 
 23. "อีกฝ่าย ก็เป็นคนเหมือนกับเรา..." 
 24. "อิสระ ที่เจือด้วย โลภ โกรธ หลง นั้น...ไม่จริง" 
 25. "อำนาจ ในมือของผู้ที่มีความรับผิดชอบ เป็นภาระที่หนักหน่วง" 
 26. "ความชอบ อาจไม่ใช่ความจริง"
 27. "อยาก = อะ + ยาก แปลว่า ไม่ยาก"
 28. "ทุกข์ถาวรคือความไม่รู้ ทุกข์ที่รู้ ไม่อยู่ถาวร"
 29. "อย่ายินดี ในความทุกข์ของผู้ือื่น"
 30. "รู้ไหม พ่อแม่ของเรา ชอบทานอะไร?"
 31. "อย่าอวดดี แม้กระทั่งในสิ่งที่ตนเองรู้"
 32. "คนบางคน ไม่ได้มีพื้้นที่ในหัวใจเราจนเขาจากไป"